Trimethoprim-Sulfamethoxazole (Bactrim, Septra)
Trimethoprim-Sulfamethoxazole (Bactrim, Septra)

Trimethoprim-Sulfamethoxazole (Bactrim, Septra)

Encinitas (2022): Gram Positive

% of Isolates Susceptible

Notes

Isolates with < 30 organisms lack statistical validity